Förbjudna kemikalier i varor från e-handel

17 december, 2018

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen. Resultaten tyder på en större risk för att varor från näthandlare utanför EU innehåller förbjudna kemikalier.

 

I tillsynsprojektet om e-handel har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor från nätbutiker baserade i Sverige, i andra EU-länder och i länder utanför EU. En jämförelse av 87 likvärdiga produkter i projektet visar att andelen varor med förbjudna ämnen var störst bland produkter från e-handelsföretag utanför EU. 43 procent av varorna som köpts från företag utanför EU innehöll förbjudna ämnen. Bland varorna från svenska e-handlare innehöll 35 procent förbjudna ämnen. Motsvarande siffra för varorna från e-handlare i andra EU-länder var 23 procent.

 

Den vanligaste bristen som upptäcktes i de undersökta varorna var bly i lödningarna i elektronikprylar. Bland leksakerna var det vanligaste felet otillåtna halter av ftalater som hittades i nio leksaker. Ftalater är en grupp av ämnen som används för att göra plast mjuk, varav vissa är hormonstörande eller misstänks vara hormonstörande. I de undersökta smyckena var den vanligaste bristen otillåtet höga halter av kadmium som kan skada njurarna och skelettet.

 

Kemikalieinspektionens undersökning av e-handeln är stickprovskontroller och resultatet ger inte en statistiskt säkerställd bild av hela marknaden. I rapporten konstaterar myndigheten att resultaten ändå indikerar en större risk för att varor som handlas från företag utanför EU innehåller otillåtna ämnen.

 

Utöver de jämförbara varorna lät Kemikalieinspektionen testa tolv mobilladdare som Elsäkerhetsverket köpt från e-handelssajten Wish och som hade allvarliga brister gällande elsäkerheten. Kemikalieinspektionens kontroller visar att alla dessa tolv laddare innehåller bly i höga halter och att två av dem också innehåller kadmium.

 

Kemikalieinspektionen konstaterar i rapporten att det är en utmaning för tillsynsmyndigheter när den privata handeln flyttar till e-handlare utanför EU, men det finns möjligheter att öka produktsäkerheten. I rapporten lyfter Kemikalieinspektionen fram tre områden med åtgärder för att minska riskerna med farliga ämnen i varor från den internationella näthandeln:
• Konsumenter behöver bli mer medvetna om vilka risker som kan finnas med att handla varor direkt från företag utanför EU.
• Fler internetbaserade företag behöver själva ta ansvar för de varor som de marknadsför.
• Tillsynsmyndigheter inom och utanför EU behöver bli bättre på att samarbeta.

 

Här finner Ni rapporten.

Här finner Ni Kemikalieinspektionens vägledning: ”handla kemikaliesäkert på nätet”.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.