Mål avseende offentlig upphandling – december 2018

31 december, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under december 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2666-18
Leverantör/Sökande: Landskapsgruppen AB
Upphandlande myndighet: Nämnden för inköp och upphandling i Göteborgs kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Fråga om obligatoriskt krav att visa vidtagna miljöledningsåtgärder som motsvarar certifiering eller diplomering är uppfyllt, samt om ett bestämt lägsta pris strider mot upphandlingslagstiftningen.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.