Ny nationell avfallsplan

18 december, 2018

Nu har Naturvårdsverket fastställt Sveriges nya nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program. Genom att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och säkerställa långsiktiga cirkulära materialflöden tas resurserna tillvara i avfallet.

 

När jordens befolkning ökar och resurserna ska räcka till fler behövs en utveckling mot resurseffektivitet. Resurseffektivitet handlar om att förändra sambandet mellan samhällets krav på ökad ekonomisk tillväxt, ökad levnadsstandard och kravet på naturen i form av ökad användning av resurser. Som i sin tur också leder till ökade utsläpp och belastningar på ekosystemen.

 

Att gå över till ett resurseffektivt och giftfritt kretsloppssamhälle, att göra mer med mindre, kräver en samhällsomställning. Det gör att det är viktigt att satsa på nya och innovativa vägar till mer cirkulära flöden och på åtgärder som minskar avfallet. Materialåtervinningen behöver öka på ett säkert sätt och det är viktigt med teknikutveckling och efterfrågan på återvunnet material. För att förebygga avfall behövs en hållbar konsumtion och produktion, där återanvändning är en åtgärd, av flera.

 

Om avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet 2018- 2023
Varje land inom EU ska ha en nationell avfallsplan och ett program för att förebygga uppkomsten av avfall. Enligt avfallsförordningen är Naturvårdsverket ansvarig för att ta fram och besluta planen och programmet. Planen och programmet skickas till EU.

 

Planen och programmet ger en sammanfattande bild av hur Sveriges arbete med att förebygga avfall och minska avfallets miljöpåverkan går och beskriver hur det kommer att fortsätta de kommande åren. Arbetet fortsätter med de särskilda strömmar som identifierades i tidigare planer och program som viktiga: mat, textil, elektronik och bygg- och rivning. Plast och nedskräpning är nya områden som uppmärksammats som viktiga att arbeta med.

 

Här finner Ni den nya nationella avfallsplanen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.