Nya energikrav för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar

21 december, 2018

Under december röstade EU igenom reviderade ekodesignförordningar för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar. Nu skärps inte bara kraven på produkternas högsta tillåtna energianvändning. Dessutom införs nya krav på resurseffektivitet som ska underlätta produkternas reparerbarhet, återanvändning och återvinning.

 

Under december och början av 2019 pågår en rad EU-omröstningar om nya eller reviderade ekodesignförordningar för ett tiotal produktgrupper. Först ut under december var belysning, bildskärmar samt kylar och frysar, vars förordningar röstades igenom under denna och förra veckan.

 

De nya förordningarna kommer att publiceras under våren 2019 men kraven börjar gälla först under 2021. Gemensamt för alla produkter är att de förutom skärpta krav gällande energiprestanda också får nya krav på resurseffektivitet.

 

I samband med revideringen ändras även energimärkningen för samma produkter. Från år 2021 kommer den nuvarande märkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver sänka skalan beror på att produkter blivit allt mer energieffektiva.

 

Under januari 2019 kommer följande produkter också att få nya eller skärpta krav.
• Hushållstvätt
• Hushållsdisk
• Transformatorer
• Externa nätaggregat
• Elektriska motorer
• Svetsmaskiner
• Kyl och frys för handel

 

TV och bildskärmar
TV-apparater har tidigare haft både ekodesign- och energimärkningskrav men nu gäller kraven även för dataskärmar.

 

Kylar och frysar
De skärpta kraven för kylar och frysar innebär att fler produkter nu kommer att omfattas. Precis som för övriga produkter tillkommer också krav på resurseffektivitet.

 

Belysning
Belysning var en av de första produktgrupperna som fick ekodesignkrav, vilket bland annat lett till att glöd- och halogenlampor nästan är helt utfasade. Sammantaget har kraven lett till en ökad användning av framför allt effektivare LED-belysning som i sin tur bidragit till stora energibesparingar.

 

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energi- och miljöprestanda hos energirelaterade produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna från att sättas på marknaden. Ekodesigndirektivet trädde i kraft år 2005 och implementerades i Sverige som lag år 2008.

 

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och att omvärlden förändras behöver produktförordningarna uppdateras. För att fortsätta att stimulera tillverkare att ta fram energi- och resurseffektiva produkter tillkommer ständigt nya produkter till lagstiftningen samtidigt som de befintliga kraven skärps.

 

Under de senaste åren har krav gällande resurseffektivitet börjat implementeras vilket ska underlätta produkters återanvändning, reparerbarhet och återvinning, samt öka den tekniska livslängden.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.