Nya regler avseende energideklaration

18 december, 2018

Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

 

Vad är det som ändras?
Byggnaders energiprestanda kommer efter ändringarna att uttryckas i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Även kravet vid uppförande av ny byggnad uttrycks i primärenergital. Energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet i stället för den specifika energianvändningen. Specifik energianvändning kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning.

 

Primärenergitalet tar även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering, till skillnad från den specifika energianvändningen som endast anger den köpta energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. I och med förändringen kommer det att bli lättare för fastighetsägare och köpare att jämföra olika byggnaders energihushållningsegenskaper genom energideklarationen.

 

Varför ändras reglerna?
Regelverket kring byggnaders energiprestanda styrs genom EU:s energiprestandadirektiv, som ska följas av alla medlemsstater. Under 2017 ändrade regeringen i plan- och byggförordningen, som ett steg i implementeringen av energiprestandadirektivet. I förordningen fastställdes att byggnaders energiprestanda ska uttryckas i primärenergital. Energihushållningsreglerna ändrades och primärenergitalet infördes i Boverkets byggregler, BBR. Enligt EU-direktivet ska byggnadens energiprestanda fastställas enligt samma metod vid krav på nya byggnader som i energideklarationerna. Därför ändras nu även reglerna för energideklaration.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.