Nytt utbildningssystem för blivande förare

17 december, 2018

Ett nytt förarutbildningssystem som är mer tillgängligt, tydligt och som inbjuder till utbildning. Det är essensen i Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag som presenteras 17 december. Nu påbörjar man arbetet med förankring och regelutveckling.

 

Översynen av förarutbildningssystemet för personbil, behörighet B startade i våras och har inneburit en genomlysning av alla moment från ansökan om körkortstillstånd fram till och med den prövotid som gäller efter taget körkort.

 

Förslaget innebär bland annat att de blivande förarna behöver få mer stöd för att se vilka kunskaper de har och vad de behöver utveckla. Det är tänkt att ske med hjälp av en digital plattform och en webbaserad utbildningsstruktur. Förslaget omfattar också en ny utbildning av den som är handledare vid privat övningskörning. Samtidigt föreslås åtgärder för att göra det lättare för fler att mängdträna, till exempel genom att ge kommuner och ideella föreningar chans att erbjuda handledare.

 

Flera obligatoriska delar
Förslag finns också på att fler obligatoriska delar införs för att säkerställa utbildningsmoment som är svåra att testa vid prov. Ett annat förslag är att innan man får göra körprovet ska kunskapsprovet (teoriprovet) vara godkänt. I dag ska man göra körprovet även vid underkänt kunskapsprov, för att sedan göra om kunskapsprovet. Förslaget innebär även att efter fyra underkända prov ska den blivande föraren göra en fördjupad återkoppling innan ytterligare prov kan bokas.

 

Översynen har genomförts gemensamt av Transportstyrelsen och Trafikverket. Arbetet har skett i samverkan med olika intressenter: utbildningsbranschen, olika kundgrupper, Försvarsmakten, Skolverket med flera.

 

Fördelar för blivande förare
• Lättare att förstå vad som förväntas av föraren.
• Samlad information på ett ställe – i en digital plattform – innebär hjälp genom hela förarutbildningsprocessen från ansökan om körkortstillstånd till dess att prövotiden har gått ut. Plattformen guidar och säkerställer att allt innehåll i förarutbildningen kommer med.
• Återkoppling av en professionell utbildare via vägledningstillfällen.
• Ökar möjligheterna till säker mängdträning genom bättre utbildade handledare.
• Ökar tillgången till utbildning eftersom det finns fler aktörer, som kan erbjuda teoriutbildning och handledare.
• Mer tid då giltighetstiden på kunskapsprovet förlängs.
• Fördjupad återkoppling efter fyra underkända prov.

 

Fakta om översynsprojektet
• Översynen har genomförts i projektform gemensamt av Transportstyrelsen och Trafikverket i samverkan med olika intressenter: utbildningsbranschen, olika kundgrupper, Försvarsmakten, Skolverket med flera.
• Arbetet startade i februari i år och omfattar alla moment från körkortstillstånd till prövotidens slut efter taget körkort.
• Ett antal experter och referensgrupper har varit knutna till projektet.
• Genomlysning och utvärdering av erfarenheter från andra länders förarutbildningssystem har gjorts av forskare från Umeå Universitet.
• Översynen med förslag till förändrat utbildningssystem presenterades 17 december 2018. Därefter börjar arbetet med regelförändringar och andra åtgärder som identifierats.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.