Övergångsperiod för utsläpp från vedeldning förlängs

12 december, 2018

Boverket förlänger övergångsperioden för ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Övergångsperioden gäller till den 30 september 2019. Då ska även den fördjupade konsekvensanalys som myndigheten fått i regeringsuppdrag att göra redovisas.

 

Boverket ska komplettera analys av konsekvenser
Den 19 juni 2018 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen att de snarast bör se till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder återställs till det som gällde tidigare. Regeringen beslutade om uppdraget till Boverket i november 2018 och det ska redovisas den 30 september 2019.

 

Vad gäller under övergångsperioden?
1 juli 2017 infördes ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Under första året var det en övergångsperiod där tidigare eller ändrade regler kan tillämpas. Denna övergångsperiod har sedan förlängts till 1 januari 2019, och nu har Boverket beslutat att förlänga övergångsperioden ytterligare en gång på grund av det regeringsuppdrag de fick i november 2018.

 

Under en övergångsperiod kan tidigare eller ändrade regler tillämpas. Den förlängda övergångsperioden förändrar inget övrigt innehåll i de ändrade reglerna.

 

Varför ändras reglerna?
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” Det är riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Frisk luft som de beslutade om i slutet av 1990-talet. Boverket och andra myndigheter arbetar på flera sätt med miljökvalitetsmålen, bland annat när de skriver sina byggregler. Syftet med de ändrade reglerna är att minska utsläppen från vedeldning genom att underlätta eldning som inte skadar miljö och hälsa.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.