Riskfyllt undantag i regler om sprängarbete tas bort

18 december, 2018

Alla typer av sprängarbete innebär risker, oavsett vilken metod eller teknik som används. Arbetsmiljöverket har samlat erfarenheter från egna och andra myndigheters experter och utredningar från arbetsmiljöinspektörer.

 

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetet och se till att de anställda har tillräckliga kunskaper.

 

Reglerna tar bort ett gammalt undantag för vissa metoder
De föreskrifter som gäller nu om sprängarbete från 2007 innehåller ett undantag för ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner”. I praktiken har det handlat om att man använder tekniska produkter som innehåller krut i stället för traditionella sprängämnen för att sönderdela till exempel fristående stenblock.

 

Den tekniska utvecklingen sedan 2007 har dock inneburit att användningen av krut inte bara har blivit mer utbredd, utan också används i helt andra sammanhang än för 10-15 år sedan och därmed är farlig.

 

Beslut om ändrade föreskrifter om sprängarbete tas i början av nästa år.

 

Förändringen diskuterades flitigt i radio. Här finner Ni Sveriges radios information.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.