Uppdaterad kontrollista för PDA

14 december, 2018

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2018/1922 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen innehåller också följdändringar i bilaga IIa-IIg och bilaga IV till samma förordning.

 

Förordningen träder i kraft den 15 december.

 

Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU.

 

Här finner Ni förordningen.

 

Informationen kommer från ISP.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.