Glöm inte att rapportera till produktregistret!

31 januari, 2019

Företag som anmäler verksamhet och produkter till Kemikalieinspektionens produktregister ska rapportera för år 2018 senast den 28 februari.

 

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om Ni tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska Ni meddela detta till produktregistret.

 

Nytt för i år är att nanomaterial som tillsatts medvetet i kemiska produkter ska redovisas till produktregistret.

 

Om nanomaterial har tillsatts så ska nedanstående information rapporteras:
• klassificering enligt CLP-förordningen 1272/2008
• nanomaterialets funktion
• partikelstorlek
• form
• kristallstruktur
• ytareal
• ytbehandling
• ytladdning
• om nanomaterialet förekommer i agglomererat eller aggregerat tillstånd (samling av material) så ska medelstorleken anges.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.