Mål avseende offentlig upphandling – januari 2019

31 januari, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under januari 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2375-18
Leverantör/Sökande: Ringduve Taxi Beställningscentral AB
Upphandlande myndighet: Lunds kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Fråga om förutsättningarna för uteslutning är uppfyllda med hänsyn till obetalda skattskulder.

 

Målnr: 8030-18
Leverantör/Sökande: Aura Communities Limited
Upphandlande myndighet: 1. Huddinge kommun 2. Campus Söderort AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fråga om upphandlande myndighet brutit mot likabehandlingsprincipen genom att rätta tilldelningsbeslut med hänvisning till att bolaget inte uppfyllt krav på försäkring.

 

Målnr: 5565-18
Leverantör/Sökande: Uppsala kommun
Upphandlande myndighet: Borderlight AB
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Fråga om den av bolaget offererade lösningen kan uppfylla den funktion som efterfrågas.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.