Riskerna vid bärgningsolyckor ska åtgärdas

29 januari, 2019

Arbetsmiljöverket ställer krav på högsta möjliga säkerhet vid bärgningsolyckor. Arbetsgivaren ska följa arbetsmiljölagen och ta ansvaret för bärgningspersonalens säkerhet på vägarna.

 

Det är riskbilden som avgör vilken åtgärd som är mest lämpad för att skydda bärgningsarbetare på bästa sätt. Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sin personal med lämpligt säkerhetsskydd och metod. Ett skydd av flera kan vara krockdämpande fordon av typen TMA (Truck mounted attenuator), men behöver inte vara rätt skyddsmetod i alla lägen.

 

Olika åtgärder för olika riskbilder
Det är den specifika risksituationen som uppstått som avgör vilken skyddsmetod som är lämpligt. Här är några exempel på andra skyddsåtgärder:
• utrullningsbara farthinder
• skyltning och ljus
• avstängda vägbanor

 

Arbetsmiljöverket ska inte förespråka generella krav på TMA
En dom i kammarrätten har nyligen gett Arbetsmiljöverket rätt i att kräva att arbetsgivaren undersöker, bedömer riskerna och vidtar åtgärder. Därmed kan myndigheten inte förespråka endast en enda åtgärd i några allmänna krav på krockdämpande fordon av typen TMA.

 

Se även inslag från SVT om situationen runt krockdämpande fordon inom bärgning.

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.