Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

6 februari, 2019

Enligt den plan som finns kommer Storbritannien att lämna EU natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Det är osäkert om utträdet kommer att ske avtalslöst, en så kallad hård Brexit.

 

En hård Brexit kan komma att påverka ekonomiska aktörer som tillverkar byggprodukter eller som handlar med byggprodukter från Storbritannien. Exempel på sådana konsekvenser beskrivs nedan.

 

Observera att förhandlingar pågår och att förutsättningarna kan komma att förändras. Denna nyhet är baserad på den information som finns tillgänglig 6 februari 2019.

 

Distributörer blir importörer
Den som köper byggprodukter i ett EU-land och säljer inom Sverige definieras som distributör. Den som köper byggprodukter från Storbritannien och säljer dem i Sverige ska efter Brexit definieras som importör och ska uppfylla motsvarande skyldigheter.

 

Tillverkare
Tillverkare och importörer som är etablerade i Storbritannien ses inte längre som ekonomiska aktörer etablerade i unionen. Dock gäller samma krav som tidigare på prestandadeklaration och CE-märkning för de produkter som tillverkas i Storbritannien och sätts på den europeiska inre marknaden.

 

Anmälda organ måste finnas inom EU
Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ, vilket innebär att tillverkare inom unionen som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i annat EU-land, exempelvis Sverige.

 

Tillverkare av byggprodukter som är föremål för system 1+, 1 eller 2+ för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda måste säkerställa att de har intyg från ett anmält organ i ett EU-land för de produkter som släpps ut på marknaden efter Storbritanniens utträde.

 

Byggprodukter som redan satts på marknaden
Byggprodukter som är tillverkade i Storbritannien och som lagligen satts på marknaden före Storbritanniens utträde ur EU får fortsättningsvis tillhandahållas på den inre marknaden.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.