Höjd energiskatt, koldioxidskatt på bränslen samt skatt på kemikalier i viss elektronik

9 februari, 2019

Regeringen föreslår i en promemoria att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet ska slopas. Vidare föreslås slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk. Slutligen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik ska höjas.

 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

 

Här finner Ni promemorian.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.