Inte tillåtet för grannar att kamerabevaka grannar

25 februari, 2019

En husägare får inte rikta sin bevakningskamera så att den övervakar andra grannars tomter, konstaterar Datainspektionen som nu har avslutat en granskning av privatpersoners kamerabevakning.

 

Datainspektionen har tagit emot klagomål från grannar som anser att de är olagligt kamerabevakade av andra grannar.

 

I lagstiftningen finns ett undantag som gör att privatpersoner som vill kamerabevaka inte behöver följa dataskyddsreglerna. Men, för att undantaget ska gälla måste kameran vara riktad så att den enbart övervakar den egna tomten.

 

Datainspektionen publicerar nu resultatet från ett knappt tiotal ärenden som rör grannbevakning. I vissa fall var kamerabevakningen laglig eftersom kameran enbart filmat den egna tomten. I andra fall har dock kameran filmat även grannars tomter eller allmän plats och därmed bedömts som olaglig.

 

Alla privatpersoner som vill kamerabevaka sin fastighet måste säkerställa att kameran enbart täcker den egna tomten och inte bevakar grannar eller allmänna platser.

 

De som påståtts bevaka olagligt har vid Datainspektionens granskning tagit ner kameran eller ändrat dess position eller så att den inte längre strider mot dataskyddsförordningen.

 

I ett par fall har det visat sig att det som satts upp inte är riktiga bevakningskameror, utan endast attrapper, som inte omfattas av reglerna i dataskyddsförordningen.

 

Ett av Datainspektionens uppdrag är att med tillsyn, det vill säga granskningar, kontrollera att de som använder bevakningskameror följer reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Kamerabevakning gör det möjligt att ingående bevaka personer på ett integritetskänsligt sätt. Därför är det viktigt att bevakningen görs på ett korrekt och lagligt sätt som minimerar integritetsintrånget.

 

På Datainspektionens webbplats finns information för privatpersoner som vill kamerabevaka.

Läs Datainspektionens beslut grannbevakning 1

Läs Datainspektionens beslut grannbevakning 2

Läs Datainspektionens beslut grannbevakning 3

Läs Datainspektionens beslut grannbevakning 4

Läs Datainspektionens beslut grannbevakning 5

Läs Datainspektionens beslut grannbevakning 6

Läs Datainspektionens beslut grannbevakning 7

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.