SJ ska följa upphandlingsreglerna

28 februari, 2019

Upphandlingsreglerna omfattar tillhandahållande av transporttjänster till allmänheten på järnväg. Det slår EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande till Högsta förvaltningsdomstolen i ett mål som Konkurrensverket driver mot SJ.

 

Detta är första gången en svensk domstol har begärt förhandsavgörande i ett mål som gäller upphandlingsreglerna.

 

När SJ under 2012 upphandlade städtjänster så följdes inte upphandlingsreglerna, enligt Konkurrensverket. Därför vände sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att SJ skulle dömas att betala böter/upphandlingsskadeavgift på sammanlagt 8,5 miljoner kronor. Ärendet har överklagats och ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin tur begärde in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i Luxemburg.

 

Svenska domstolar kan begära förhandsavgörande från EU-domstolen i mål som rör upphandling.

 

Här finner Ni domen.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.