2 300 personuppgiftsincidenter rapporterades 2018

5 mars, 2019

I och med dataskyddsförordningen, GDPR, är organisationer skyldiga att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Myndigheten har tagit fram en rapport över de incidenter som anmäldes under 2018.

 

Genom dataskyddsförordningen infördes den 25 maj 2018 en skyldighet för privata och offentliga verksamheter som behandlar personuppgifter att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Den 1 augusti 2018 infördes i brottsdatalagen en motsvarande anmälningsskyldighet för brottsbekämpande myndigheter.

 

Datainspektionen har tagit fram en rapport som ger en översikt över de personuppgiftsincidenter som anmälts till Datainspektionen under perioden 25 maj–31 december 2018. Totalt fick Datainspektionen under perioden in 2 262 incidentanmälningar.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.