ePrivacy-direktivet kontra GDPR

20 mars, 2019

På Europeiska dataskyddsstyrelsens senaste möte antogs ett yttrande om ePrivacy-direktivets förhållande till dataskyddsförordningen. Tillämpningen av de två regelverken hänger ihop och en personuppgiftsbehandling som faller under ePrivacy-direktivet kan samtidigt bli föremål för en tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

 

På mötet antog EDPB ett yttrande om förhållandet mellan dataskyddsförordningen och ePrivacy-direktivet i syfte att klargöra vad som gäller när behandling av personuppgifter omfattas av båda regelverken.

 

ePrivacy-direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom lagen om elektronisk kommunikation. I yttrandet framhåller EDPB att personuppgiftsbehandling som faller inom ePrivacy-direktivets tillämpningsområde inte begränsar dataskyddsmyndigheternas mandat att tillämpa och utöva tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

 

Om en överträdelse av dataskyddsförordningen samtidigt innebär en överträdelse av nationella ePrivacy-regler kan dataskyddsmyndigheterna ta hänsyn till ePrivacy-reglerna när de tillämpar dataskyddsförordningen. De kan däremot inte tillämpa ePrivacy-reglerna i sig utan att ha mandat till det i nationell rätt. I Sverige är det Post- och telestyrelsen som utsetts till tillsynsmyndighet för lagen om elektronisk kommunikation.

 

EDPB:s yttrande om ePrivacy-direktivet (Opinion 5/2019)

 

EU-kommissionens förslag till ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation (ePrivacy-förordning) förhandlas fortfarande. På mötet beslutade EDPB om ett uttalande där medlemsländerna uppmanas till ett snabbt antagande av ePrivacy-förordningen.

 

EDPB:s uttalande om ePrivacy-förordningen (Statement 3/2019)

 

Informationen kommer Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.