EU-domstolen ger Sverige rätt i mål om blykromater

8 mars, 2019

EU-domstolens tribunal har gett Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om blykromater. Domen innebär att ett beslut om tillstånd att fortsätta använda två färgpigment ogiltigförklaras. Blykromater är ett särskilt farligt ämne enligt Reach-förordningens bilaga XIV.

 

Domen stöttar substitution av de farligaste ämnena och är positiv för de företag som satsar på att ta fram mindre farliga alternativ.

 

Sverige stämde EU-kommissionen i november 2016 för att ha beviljat tillstånd för blykromater i strid med reglerna i Reach-förordningen. Detta eftersom det finns mindre farliga alternativ till blykromater som kan användas i stället.

 

Här finner Ni mer domen.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.