Här är Datainspektionens planerade granskningar

22 mars, 2019

Datainspektionen har fattat beslut om sin tillsynsplan 2019–2020. Tillsynsplanen anger prioriterade granskningsområden för de närmaste två åren. Bland de verksamheter som ska granskas finns hälso- och sjukvård, skolan och detaljhandeln.

 

En effektiv tillsyn är ett centralt verktyg för att skapa ökad regelefterlevnad, lärande och utveckling kring dataskyddsreglerna. Datainspektionen har nu fattat beslut om områden som kommer att granskas under 2019 och 2020. Tillsynsplanen omfattar ett antal prioriterade områden där Datainspektionen identifierat att det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan komma att kränkas.

 

De prioriterade områden som ska granskas har identifierats genom bland annat de klagomål och personuppgiftsincidenter som inkommit till Datainspektionen, erfarenheter från tidigare granskningar och omvärldsbevakning.

 

Bland de verksamheter och branscher som ska granskas finns hälso- och sjukvården, rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandeln och större inkassobolag. Även skolor är ett prioriterat område under de närmaste två åren.

 

Datainspektionens övergripande mål för tillsynsverksamheten är att nå så stora effekter som möjligt i skyddet av den personliga integriteten och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

 

Här finner Ni Datainspektionens tillsynsplan.

 

Informationen kommer Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.