Incidentrapportering inom transportsektorn

1 mars, 2019

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom transportsektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Transportstyrelsen. Själva incidentrapporteringen sker sedan till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Rapportering av incidenter i samhällsviktiga nätverk och informationssystem är en viktig del av samhällets informations- och cybersäkerhet. För att kunna mildra konsekvenserna och identifiera sårbarheter är det viktigt för samhället att incidenter rapporteras. Genom att hantera, analysera och rapportera incidenter läggs grunden för att ständigt förbättra den egna organisationens informationssäkerhetsarbete.

 

Anmäl samhällsviktig leverantör av tjänst inom transportsektorn
För att kunna anmäla incidenter i Era nätverk och informationssystem måste Ni först identifiera Er som samhällsviktig leverantör. Arbetar Ni inom transportsektorn är det till Transportstyrelsen Ni gör en sådan anmälan till.

 

Vilka incidenter ska rapporteras?
När en incident inträffat rapporterar Ni den till MSB. Incidenter som ska rapporteras är sådana som har betydande påverkan på kontinuitet i en samhällsviktig tjänst – eller omfattande påverkan på leveransen av en digital tjänst.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.