Information om nano i Reach-registrering

6 mars, 2019

Om Ni tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i nanoform kan Ni behöva komplettera Ert registreringsunderlag med ytterligare information. Detta enligt EU:s Reach-förordning. Kompletteringen ska vara gjord senast 1 januari 2020.

 

Reach-bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII har reviderats och specifika bestämmelser om krav på data för ämnen i nanoform har införts. Det krävs bland annat information om nanoformens förmåga att tas upp i kroppen samt dess toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Kraven omfattar alla avsiktligt tillverkade ämnen i nanoform oavsett när de kommit ut på marknaden.

 

Skälet till att införa särskilda informationskrav för ämnen i nanoform är för att på ett godtagbart sätt kunna hantera eventuella risker med dessa ämnen.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.