Mål avseende offentlig upphandling – mars 2019

31 mars, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under mars 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 9021-18
Leverantör/Sökande: iAccess Technologies Inc.
Upphandlande myndighet: Försvarets materielverk
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Fråga om en anbudsgivare har lidit ska trots att deras anbud inte uppfyllt kraven i förfrågningsunderlaget.

 

Målnr: 7961-18
Leverantör/Sökande: Cactus Utilities AB
Upphandlande myndighet: 1. Stockholm Vatten AB, 2. Guard Automation AS, 3. IDS GmbH, HRB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fråga om huruvida ett krav är tydligt och har en adekvat koppling till upphandlingsföremålet.

 

Målnr: 2573-18
Leverantör/Sökande: VIKING Life-Saving Equipment Sweden AB
Upphandlande myndighet: Trafikverket
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Fråga om skälig ramavtalstid

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.