Månadsbrev – mars 2019

27 mars, 2019

Under februari slog EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande att upphandlingsreglerna omfattar tillhandahållande av transporttjänster till allmänheten på järnväg. Detta är första gången en svensk domstol har begärt förhandsavgörande i ett mål som gäller upphandlingsreglerna.

 

Nu kan företag söka ekonomiskt stöd från Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag.

 

Här finner Ni månadsbrevet för mars 2019.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.