Ansök om stöd för energikartläggning

8 april, 2019

En energikartläggning får Ert företag att växa. Förutom minskade kostnader kan en kartläggning leda till nya arbetsmetoder, teknikutveckling och så klart en positiv inverkan på klimatet. Små och medelstora företag kan få ekonomiskt stöd med upp till 50 procent för en energikartläggning, maxbelopp 50.000 kr. Ansök senast 30 april 2019!

 

En energikartläggning är en genomgång av hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva Ert företags verksamhet. Energikartläggningen ger också förslag på åtgärder som kan hjälpa Ert företag att använda energi på smartare sätt. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner.

 

Energikartläggningen är ett första steg i att komma igång och energieffektivisera. Energieffektivisering kan ge många fördelar för Ert företag, som till exempel:
• sänkta energikostnader
• stärkt konkurrenskraft
• stärkt varumärke
• minskad klimatpåverkan

 

Här finner Ni mer information och kan ansöka om stödet.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.