Arbetsrättsmål – april 2019

30 april, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under april 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Mål nr B 4/17
Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade, men väl saklig grund för uppsägning, av en arbetstagare vid ett HVB-hem som bl.a. inte följt en arbetsledares instruktioner.

 

Mål nr B 34/19
En dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas på visst sätt. Ett yrkande om att verkställighet av en sådan dom tillsvidare inte får ske (inhibition) kan inte lagligen bifallas av domstol.

 

Mål nr A 46/18, A 47/18 och A 48/18
Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med sina respektive arbetsgivarbolag om att deras anställningar skulle upphöra mot att arbetstagarna under en period – mellan åtta och 16 månader – skulle få månatliga betalningar motsvarande deras månadslön utan att vara skyldiga att arbeta. Bolagen beviljades därefter företagsrekonstruktion och det beslutades om offentliga ackord. Fråga om arbetstagarnas fordringar omfattades av ackorden eller om de har rätt till full betalning enligt avtalen.

 

Mål nr A 71/18
Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.