Förslag till förbud mot över tusen allergiframkallande ämnen

26 april, 2019

Sverige och Frankrike föreslår ett EU-förbud mot mer än 1 000 allergiframkallande ämnen i bland annat kläder och skor. Enligt förslaget ska textil- och lädervaror som säljs till konsumenter inte få innehålla dessa ämnen över vissa haltgränser.

 

Det är Kemikalieinspektionen och den franska myndigheten Anses som tillsammans har tagit fram förslaget om ett EU-förbud. Förslaget har nyligen lämnats till den Europiska kemikaliemyndigheten Echa. Nästan hundra av de totalt över tusen ämnen som omfattas av förslaget kan i dag förekomma i textil- och lädervaror i handeln.

 

Kemikalieinspektionen och Anses uppskattar att omkring fyra till fem miljoner av EU:s invånare är allergiska mot kemikalier i textil och läder. Mellan 45 000 och 180 000 människor i EU beräknas varje år utveckla en sådan allergi.

 

EU:s kemikaliemyndighet Echa kommer nu att bedöma det svensk-franska förslaget och ge företag, organisationer och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter i ett offentligt samråd. Därefter följer en beslutsprocess som kan leda fram till ett beslut från EU-kommissionen om ett eventuellt förbud inom drygt två år.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.