Glöm inte skicka in besiktningsprotokoll på cisterner!

20 april, 2019

Den 1 juli 2018 trädde Naturvårdsverkets nya föreskrifter om cisterner ikraft. Föreskrifterna gäller både privatpersoner och företag. Altea vill passa på att påminna om att Ni numera måste komma ihåg att skicka in kopior på besiktningsprotokoll avseende cisterner i vissa fall.

 

Cisterner som innehåller brandfarlig vätska och som rymmer mer än 1 m3 eller mer än 250 liter inom vattenskyddsområde ska besiktas med tre, sex eller tolvårs intervall beroende på material, rostskyddsklass och placering m.m. De återkommande besiktningarna ska göras av ett ackrediterat företag.

 

Ett av föreskrifternas nya krav som vissa har missat är att en kopia på besiktningsprotokollet (kontrollrapporten) ska skickas in till kommunen (Miljökontoret).

 

Glöm inte heller att anmäla nya cisterner och avanmäla cisterner som tas ur bruk. Underlåtenhet att underrätta kommunen på ovan punkter kan medföra sanktionsavgift.

 

Här finner Ni NFS 2017:3.

Här finner Ni MSBFS 2018:3.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.