Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

8 april, 2019

För att minska fyrverkeriolyckor, inför MSB tillståndsplikt för allmänheten att hantera raketer med styrpinne, samt förtydligar kopplingen mellan hanteringstillstånd och överföringstillstånd. Detta görs genom att MSBFS 2016:3 ersätts med föreskrifterna MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor, och att MSBFS 2019:2 ändrar föreskrifterna MSBFS 2016:4 om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor.

 

I samband med införandet av ändrade regler för användning av fyrverkerier har en översyn av hela författningen MSBFS 2016:3 genomförts. Förutom ett fåtal redaktionella rättelser eller förtydligande och uppdatering av referenser till andra regelverk, införs följande ändringar i MSBFS 2019:1.
1. Regler om förvaring av explosiva varor i bostad revideras så att fler pyrotekniska artiklar får förvaras i bostaden utan att risk ökar. Denna revidering gynnar framför allt små företag.
2. Det införs en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om undantag från kraven på skyltning av tillverkningsområde. Denna revidering är viktig för att förebygga brott.
3. Det införs en möjlighet för MSB att besluta om undantag från utbildningskravet på vissa framtida pyrotekniska artiklar i kategori P1, om MSB bedömer att dessa pyrotekniska artiklar oproportionellt omfattas av utbildningskravet.

 

MSBFS 2019:2 förtydligar att vid överföring av tillståndspliktiga fyrverkerier krävs hanteringstillstånd för fyrverkerierna, men inte överföringstillstånd.

 

De nya föreskrifterna MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor börjar gälla den 1 juni och föreskrifterna MSBFS  2019:2 om ändring av MSBFS 2016:4 om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor gäller från 15 april.

 

Här finner Ni föreskrifterna:
MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

MSBFS 2019:2 föreskrifter om ändring i föreskrifter (MSBFS 2016:4) om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.