Svenskarna använder färre plastbärkassar

25 april, 2019

Årets rapportering visar att vi använde 102 plastbärkassar per person 2018. Det är en minskning med 12 plastbärkassar per person och år jämfört med 2017. Målet är att minska antalet till 90 plastbärkassar per person år 2019 och till 40 plastbärkassar år 2025.

 

Det var den 1 juni 2017 som förordningen om plastbärkassar trädde ikraft och alla butiker och restauranger har sedan dess haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska.

 

En attitydundersökning som NOVUS i slutet av 2018 genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent visar att 91 procent av Sveriges befolkning tycker att det är mycket eller ganska viktigt att minska användningen av plastbärkassar. Sex av tio personer uppger att de använder en medhavd väska eller plast- och papperskasse när de gör inköp. Två av tre som väljer bort plastkassen gör det med hänsyn till miljön.

 
Det finns en samverkansgrupp som tillsammans arbetar för en minskad förbrukning av plastbärkassar i Sverige. I gruppen ingår Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel, Visita, Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket. Svensk Dagligvaruhandel samordnar gruppen.

 

Fyra argument för att använda färre plastbärkassar:
1. Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt eftersom de i huvudsak tillverkas av fossil råolja.
2. Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen när de med tiden bryts ner i mindre bitar som kan finnas kvar i hav och sjöar i hundratals år.
3. Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.
4. Om vi använder en plastbärkasse flera gånger, oavsett material, bidrar vi till en hållbar och resurseffektiv användning och tär mindre på jordens resurser.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.