Utökning av RoHS träder snart ikraft

23 april, 2019

EU-kommissionen beslutade 2015 att lägga till fyra ämnen till RoHS-direktivet, så att de inte längre kan användas i elektrisk utrustning. Det gäller fyra ftalater, DEHP, BBP, DBP and DIBP, som mest används som mjukgörare i produkternas plastdelar.

 

Begränsningarna kommer att träda i kraft den 22 juli 2019 för elektrisk och elektronisk utrustning. Medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument tillåts en längre tid för anpassning fram till 22 juli 2021.

 

Begränsning av ftalater gäller för varje enskild produkt som sätts på marknaden efter angivet datum.

 

Sedan tidigare är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE begränsade i de här produkterna.

 

Här finner Ni Kommissionens direktiv (EU) 2015/863.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.