Utsläppen minskade i EU men ökade i Sverige

3 april, 2019

Preliminära siffror från EU-kommissionen visar att 2018 års utsläpp inom EU:s utsläppshandel (EU ETS) minskade med cirka 4 %. Den största anledningen till detta är minskad kolanvändning för elproduktion inom EU. Det gällde särskilt utsläpp från stenkolsanvändning.

 

Industrins utsläpp inom EU fortsätter att ligga i princip oförändrade, och det samma gäller för industrianläggningarna i Sverige. Utsläppen från flygoperatörer inom EU ETS ökade samtidigt med 8 % under 2018.

 

I Sverige ökade utsläppen inom EU ETS under 2018. Om man bortser från flyget var ökningen ca 1 % jämfört med 2017.

 

Inom EU:s utsläppshandel (EU ETS) ingår utsläpp från el- och värme­producenter, utsläppsintensiva industrier samt flyg inom EU. Den 31 mars ska alla rapportera sina utsläpp för föregående år till Naturvårdsverket och EU-kommissionen.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.