Allmänheten uppmanas rapportera invasiva arter

15 maj, 2019

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter.

 

Tidig upptäckt och snabb utrotning är förutsättningen för att få bukt med problemet med invasiva främmande djur och växter. Därför inleder Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ett informationssamarbete med de svenska IUCN-medlemmarna ArtDatabanken (SLU), Naturskyddsföreningen, Svenska jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF för att få in fler inrapporteringar. Enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjort så är det idag endast en knapp procent av befolkningen som någon gång rapporterat en invasiv art.

 

Det finns flera exempel på att inrapportering lett till snabba åtgärder. Senast förra veckan ledde en inrapporterad upptäckt av en sibirisk jordekorre i Torup i Skåne till att djuret kunde avlivas bara en dag senare. Det var det första bekräftade fyndet av denna EU-listade art i Sverige. I somras upptäcktes den EU-listade sidenörten från Nordamerika i svensk natur. Tack vare att den rapporterades kunde alla kända bestånd av sidenörten i östra Skåne bekämpas till en låg kostnad.

 

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald (IPBES). De tränger undan de naturliga arterna och förändrar naturliga livsmiljöer – vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden.

 

Den Internationella naturvårdsunionen (International Union for Conservation of Nature, IUCN) är ett internationellt organ för naturskydd, hållbar utveckling och biologisk mångfald med över 1000 ideella organisationer, myndigheter och stater som medlemmar.

 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är de nationellt ansvariga myndigheterna för Sveriges arbete att förebygga och hindra spridningen av invasiva främmande arter.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.