Hög andel dödliga elolyckor sker utomlands

6 maj, 2019

Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2018 innehåller en uppföljande undersökning av privatpersoners elolyckor. En viss minskning av elolyckor kopplat till gör-det-självarbete kan ses, men också en ny observation om att en hög andel av dödliga elolyckor sker utomlands.

 

Risken att omkomma i en elolycka utomlands är betydligt större än att omkomma av samma orsak i Sverige med tanke på tiden man är utsatt för risken. Senaste 20 åren har i genomsnitt åtta procent av alla dödliga elolyckor skett utomlands. Det visar en studie som Elsäkerhetsverket låtit göra via Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet. Statistiken har sammanställts ur befolkningsövergripande register som myndigheten normalt inte har tillgång till: Dödsorsaksregistret (DOR), patientregistret (PAR) och Injury Database (IDB). Studien ingår i Elsäkerhetsverkets rapport Elolyckor 2018 och är en uppföljning av en tidigare undersökning som gjordes 2013. Syftet är att se hur den totala skadebilden förändrats över tid och följa upp var, när, hur och vem som drabbas av elolyckor.

 

Stort mörkertal för elskador på fritiden
Få elolyckor som sker utanför arbetslivet kommer till myndighetens kännedom, eftersom det inte finns någon skyldighet att anmäla elolyckor om man är privatperson.

 

Färre barn skadas av el
Den samlade bilden i studien är dock att elsäkerheten har förbättrats under 2010-talet. Trots det uppsöker varje år i snitt 1 900 personer en akutmottagning efter att ha skadats i en elolycka.
• Hälften av elskador sker i bostadsmiljöer, därefter kommer produktions- och verkstadsområden med 21 procent. Skolor och offentliga lokaler står för åtta procent av andelen elolyckor.
• Sedan 2013 ser vi att 20 procent färre barn skadar sig på el vilket är mycket positivt.
• De vanligaste elprodukterna bakom barns elolyckor är vägguttag, lösa kablar och lampor/armaturer. De är de yngsta barnen 0-2 år som löper störst risk. Fördelningen mellan pojkar och flickor som skadar sig på el har jämnats ut i den senaste undersökningen.
• Majoriteten av personer som skadar sig i elolyckor sker under förvärvsarbete. Där har en ökning skett från 39 procent (studien 2013) till 48 procent 2018.
• Yngre och medelålders män är de som framförallt omkommer i elolyckor.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.