Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet

16 maj, 2019

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen. Några hundra personer i Stockholmsområdet granskas inledningsvis.

 

Insatsen har pågått aktivt sedan april och kan inledningsvis komma att omfatta några hundra personer i Stockholmsområdet. Urvalet utgår bland annat från att anmärkningsvärt många vuxna personer är folkbokförda på samma adress.

 

Myndigheter kan och ska dela information med varandra vid samverkan mot viss organiserad brottslighet, information som i andra fall kan vara sekretessbelagd även mellan myndigheter.

 

De gemensamma kontrollinsatserna koncentreras just nu till Stockholmsområdet men kommer att utvidgas till fler regioner i landet framöver.

 

Det är första gången Skatteverket leder en myndighetsgemensam insats med utgångspunkt i folkbokföringsbrott. Insatsen kompletterar andra kontroller inom folkbokföring som Skatteverket gör, till exempel av felaktiga bosättningsuppgifter, skenseparationer och identitetsrelaterad brottslighet.

 

I det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

 

Informationen kommer från Skatteverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.