Ny statistik om skyddad natur

24 maj, 2019

Knappt 15 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer var formellt skyddade vid utgången av 2018. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket.

 

Den skyddade natur som tillkom under 2018 bestod till nästan 60 procent av skogsmark och 12 procent var öppen våtmark. Däremot står havsarealer för 87 procent av all ny skyddad natur sedan 2012.

 

Det permanenta formella skyddet utgjorde 14,5 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer. Där ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000. När även inomstatliga överenskommelser och tidsbestämt formellt skydd (naturvårdsavtal) inkluderas, ökar andelen till 14,9 procent.

 

Här finner Ni SCBs statistik.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.