Nya steg föreslås för att minska spridningen av mikroplast

28 maj, 2019

Naturvårdsverket föreslår anmälningsplikt för konstgräsplaner, lekplatser, löparbanor, multisportanläggningar och andra utomhusanläggningar för idrott och lek som innehåller gummi eller plast. Förslaget gäller anläggningar med en sammanlagd yta över 200 kvadratmeter.

 

Idag redovisar Naturvårdsverket till regeringen ytterligare förslag till åtgärder för att begränsa spridningen av mikroplaster.

 

I redovisningen åtar sig Naturvårdsverket att bli nationell kunskapsnod för mikroplast. Idag pågår mycket forskning och många projekt på såväl internationell som nationell nivå. Genom att kunskapen om mikroplaster i Sverige ökar finns förutsättningar att förebygga utsläpp och utveckla styrmedel som minskar spridningen.

 

Förslagen är ett i led i Naturvårdsverkets arbete för en hållbar plastanvändning, där Naturvårdsverket bland annat verkar för att minska onödig användning av plast och cirkulära materialflöden. Att begränsa spridningen i miljön är ett av fokusområdena i detta arbete.

 

Här finner Ni mer information om mikroplaster.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.