Regeringen utreder EU:s konfliktmineralförordning

3 maj, 2019

Regeringen beslutade i veckan att tillsätta en utredning av Sveriges tillämpning av EU:s konfliktmineralförordning. Människorättsorganisationer hoppas nu på att Sverige skärper EU:s svaga krav.

 

Regeringens nya utredning ska ge svar på hur svenska importörer ska tillämpa förordningen när den träder i kraft i början av 2021.

 

EU:s konfliktmineralförordning slår bland annat fast att importörer ska upprätta system som identifierar om metallerna guld, tenn, tantal och volfram kommer från konfliktområden eller så kallade högriskområden. Systemen som importören ska sätta upp ska möjliggöra så kallad “due diligence” i leverantörsleden och underlätta spårbarhet av importerade metaller.

 

När EU beslutade om konfliktmineralförordningen kritisierades den för att vara tandlös av en rad miljö- och MR-organisationer. Den allvarligaste kritiken riktades då mot att förordningen enbart gäller importörer av råmineraler och inte importörer av produkter som exempelvis datorer och mobiltelefoner.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Aktuell Hållbarhet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.