Datainspektionen granskar hur företag använder samtycke för att samla in kunduppgifter

5 juni, 2019

Datainspektionen inleder nu en granskning av hur företag använder samtycke från sina kunder för att hantera deras personuppgifter. Det första företaget som kontrolleras är Bonnier Magazines & Brands AB.

 

Datainspektionen kommer under sommaren och hösten att granska hur företag använder samtycke som rättslig grund för att samla in och hantera personuppgifter om sina kunder. Samtycke innebär att kunden ger sitt godkännande till hur företaget använder personuppgifterna.

 

Syftet med Datainspektionens granskning är att ge svar på frågor som exempelvis:

  • när kan företag använda samtycke som rättslig grund,
  • får företag ställa villkor för samtycke och
  • kan ett dotterbolag få kunders samtycke till hur hela koncernen får hantera kundernas uppgifter.

Under året kommer Datainspektionen att granska flera företag. Först ut är Bonnier Magazines & Brands. Hela granskningen beräknas vara klar i slutet av året.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att med tillsyn, det vill säga granskningar, kontrollera att de som samlar in och använder personuppgifter följer reglerna i dataskyddsförordningen.

 

Här finner Ni Datainspektionens tillsynsskrivelse.

Här kan Ni läsa mer om samtycke.

Här finner Ni mer information om hur Datainspektionen arbetar med tillsyn och inspektioner.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.