Enklare regler för att redovisa arbetstid

28 juni, 2019

Transportstyrelsen har tagit fram nya regler som ska underlätta för transportföretagen att redovisa arbetstid. Föreskrifterna om arbetstid vid visst vägtransportarbete har nu kompletterats med allmänna råd om register över arbetstid.

 

Transportstyrelsen ansvarar för att lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete, vägarbetstidslagen, följs. Vid de kontroller som gjorts har det visat sig att de uppgifter som transportföretagen skickar in ofta är ofullständiga. I de allra flesta fall behöver transportföretagen lämna ytterligare information innan tillsynen kan avslutas.

 

Det är arbetsgivarens ansvar att registrera all arbetstid som ryms i vägarbetstidslagen. För att undvika osäkerhet i rapporteringen rekommenderar Transportstyrelsen att ett register över arbetstid ska innehålla:
• datum och klockslag i timmar och minuter för arbetets början och slut
• klockslag i timmar och minuter för rasternas början och slut, samt
• datum för frånvaro på grund av semesterledighet eller sjukdom
• register över arbetstid kan bestå av flera delregister

 

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

 

Här finner Ni de nya reglerna.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.