Förslag om skatt på plastbärkassar

20 juni, 2019

Finansdepartementet remitterade idag en promemoria med förslag på en skatt på plastbärkassar. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och minska spridningen av mikroplaster i naturen.

 

Förslaget finns med i Januariavtalet och remitteras som en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 5 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse.

 

Plastbärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger omfattas inte av skatten. Påsar som till exempel soppåsar och fryspåsar omfattas inte heller av skatten.

 

Enligt förslaget är skattskyldig den som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar plastbärkassar från utlandet.

 

Bakgrund
I april 2015 antog EU direktiv 2015/720. Genom detta direktiv infördes bestämmelser i direktiv 94/92/EG (det s.k. förpackningsdirektivet) med syfte att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. Bl.a. åläggs medlemsstaterna att minska den årliga förbrukningen av tunna plastbärkassar till maximalt 90 stycken per person vid utgången av år 2019 respektive 40 stycken vid utgången av år 2025.

 

Regeringen utfärdade år 2016 förordningen (2016:1041) om plastbärkassar. Förordningen medför en skyldighet för den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller bärkassar till konsumenter att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och åtgärder för att minska förbrukningen. Enligt förordningen ska även den som i en yrkesmässig verksamhet tillverkar plastbärkassar eller för in sådana till Sverige varje år rapportera till Naturvårdsverket hur många plastbärkassar som tillverkats eller förts in.

 

Här finner Ni promemorian. 

 

Informationen kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.