Förslag till ändringar i ADR-S och RID-S 2019

12 juni, 2019

De senast reviderade bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019) respektive järnväg (RID-S 2019) trädde ikraft januari 2019. Nu välkomnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

 

Remisstiden pågår till och med den 19 juli 2019.

 

De ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Ändringar i ADR-S och RID-S 2019
Följebrev, remiss om ändringar i ADR-S och RID-S
Förslag till ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
Förslag till ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)
Konsekvensutredning, ändringar i ADR-S och RID-S

 

I januari 2019 trädde följande föreskrifter i kraft:
MSBFS 2018:5 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019)
MSBFS 2018:6 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2019)

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.