Månadsbrev – juni 2019

26 juni, 2019

Under ett FN-möte i maj fattades beslut om att det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag.

 

Under maj månad presenterade även Arbetsmiljöverket arbetsskadestatistiken för 2018, vilken visar att fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

 

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybart ökar.

 

Här finner Ni månadsbrevet för juni 2019.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.