Nu är det lättare att hitta och uppleva naturreservat nära dig

13 juni, 2019

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat. Några områden är stora. Några är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket är det nu lättare att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.

 

Karlsmyren, Gråberget-Hotagsfjällen, Bullerö och Fegen. Det är några av namnen på Sveriges över 5 000 naturreservat. Där är naturen skyddad, för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte ska hotas eller förstöras – nu eller i framtiden.

 

I kartverktygen finns till exempel cykelleder, naturstigar, vandringsleder, ridleder och kanotleder utmärkta. Här visas även var det finns entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, rastskydd, vadställen, fågeltorn och andra besöksanläggningar.

 

För närvarande visas information från cirka 2 250 områden.

 

Kartverktygen hittar Ni via varje länsstyrelses sida under ”Besök och upptäck”.
Här finner Ni mer information om Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.