Sammanfattning över lagändringar vid halvårsskiftet 2019

28 juni, 2019

Nu vid halvårsskiftet träder som vanligt många juridiska förändringar ikraft. Nedan finner Ni Regeringskansliets sammanställning över viktiga juridiska förändringar.

 

Ett urval av de regler som förändras:

  • Nya skatteregler för att underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
  • Höjt tak för rutavdrag
  • Längre bussar tillåts i kollektivtrafiken
  • 15-årsgräns införs för att få framföra vattenskoter
  • Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
  • Tillståndsplikt för tobaksförsäljning,rökförbud på uteserveringar och andra förändringar

 

Ni finner Regeringskansliets publikation Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019 här.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB