Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

19 juni, 2019

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna.

 

De inspektioner som genomfördes 2018 på privata städföretag är en del av en treårig nationell insats som pågår mellan 2018 och 2020. I år ligger fokus på den städning som utförs i kommunernas och regionernas regi. Vid inspektionerna kontrollerar Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren arbetar systematiskt med att förebygga belastningsskador. Arbetsmiljöverket har även tittat på om det finns skillnader i sättet att undersöka risker och utreda ohälsa i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter.

 

Stora skillnader mellan olika arbetsgivare
Arbetsmiljöverkets inspektioner av städbranschen under 2018 omfattar både mindre och större privata företag, med allt från hemstädning till städning av stora institutioner. Resultaten hittills visar att det finns stora skillnader mellan olika arbetsgivare.

 

447 företag fick krav på åtgärder
Av de 532 städföretag som inspekterades under 2018 fick 447 företag (84 procent) ett inspektionsmeddelande med krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. En vanlig brist är att arbetsgivaren inte undersökt eller bedömt alla risker som finns när det gäller belastningsskador och ergonomi på lokalvårdarnas arbetsplatser. Det kan handla om besvärliga arbetsställningar, repetitivt arbete eller tunga lyft.

 

Här kan Ni läsa mer. 

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.