Vägledning för insamling av förpackningar och returpapper från hushåll

26 juni, 2019

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för hur insamlingen av förpackningar och returpapper från hushåll ska genomföras. Nu behöver berörda parter samråda om hur insamlingen ska byggas ut och ske lokalt

 

Vägledningen riktas till berörda aktörer, exempelvis insamlingssystem, fastighetsägare, kommuner, avfallsentreprenörer och producenter. Vägledningen ska vara ett stöd i genomförandet.

 

Från 2021 ska det bli enklare för hushållen att källsortera
När det utökade producentansvaret börjar gälla 2021 blir huvudregeln att fler hushåll ska få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som för restavfallet (vanliga hushållssopor) eller i nära anslutning till hushållet.

 

Lokala förutsättningar avgör
Vägledningen innehåller information om insamling från hushåll, samråd med kommun och berörda aktörer samt vad insamlingssystemen ska skicka in i ansökan till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har tagit in synpunkter från aktörer under framtagandet av vägledningen. Genomförandet kräver flexibla lösningar som behöver tas fram utifrån förutsättningarna på platsen.

 

En ny kartläggning av plastflöden i Sverige visar exempelvis att hushållens restavfall innehåller en stor andel plastförpackningar.

 

Nästa steg
Naturvårdsverket jobbar nu vidare med ytterligare vägledning som bland annat kommer innehålla information om insamling från verksamheter, frågor gällande tillsyn samt registrering och rapportering.

 

Mål för utbyggnaden
Från 2021 ska 60 procent av Sveriges hushåll ha insamling av förpackningar och returpapper i anslutning till bostaden. 2025 ska alla hushåll ha det.

 

Här finner Ni vägledning producentansvar förpackningar.
Här finner Ni vägledning producentansvar returpapper.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.