Mål avseende offentlig upphandling – juli 2019

30 juli, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under juli 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2142-19
Leverantör/Sökande: AJ Produkter AB
Upphandlande myndighet: Laholms kommun
Avgörande: Avskrivning
Ärende: Överprövning av avtals giltighet när avtal redan har fullgjorts.

 

Målnr: 14973-19
Leverantör/Sökande: Forsblad & Holst AB
Upphandlande myndighet: Polismyndigheten AB
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Fråga om ej klarad säkerhetsprövning är grund för diskvalificering.

 

Målnr: 14973-19
Leverantör/Sökande: Visma Collectors AB
Upphandlande myndighet: 1. Region Norrbotten 2. Region Västernorrland
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Frågor om upphandlande myndighet har använt referenser i utvärderingsfasen och om upphandlande myndighet har blandat ihop kvalificerings- och utvärderingsfaserna.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.