Effektiv lagstiftning mot särskilt farliga ämnen

13 juli, 2019

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och att ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt. Inte minst Reach-förordningens kandidatlista, som listar de ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön, har gett effekt i detta arbete.

 

Den europeiska kemikalielagstiftningen syftar till att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen. Det innebär bland annat att företag inte kan använda ett särskilt farligt ämne utan att EU har gett dem tillstånd till det.

 

En ny rapport från danska Miljöstyrelsen visar att reglerna fungerar och undersöker vilken effekt lagstiftningen om ersättning, så kallad substitution, av särskilt farliga ämnen i Danmark, Norge, Sverige och Finland har gett.

 

Resultaten visar att åtgärderna under de senaste decennierna har lett till en betydande minskning av mängden särskilt farliga ämnen som används i de fyra länderna. Rapporten visar också att införandet av Reach-förordningens kandidatlista och krav på tillstånd allmänt begränsar förbrukningen av farliga ämnen i situationer där det kan vara svårt att ersätta dessa ämnen på kort sikt.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.