EU-utlysning kopplad till NIS-direktivet

17 juli, 2019

Flera olika aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka medfinansiering från EU för att höja cybersäkerhetskapaciteten i linje med kraven i NIS-direktivet. MSB har en samordnande roll för svenska ansökningar.

 

Bakom utlysningen ”2018 CEF Telecom Call – Cybersecurity (CEF-TC-2019-2)” står Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Utlysningen syftar till att stärka cybersäkerheten i medlemsstaterna och främja samarbete.

 

Utlysningen har fem mål varav tre berör NIS-direktivet. Alla ansökningar måste adressera något av målen.

 

Vem kan söka?
Följande aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka finansiering:
• Nationella CSIRT-enheter
• Leverantörer av samhällsviktiga tjänster
• Behöriga myndigheter och nationella kontaktpunkter

 

Vilka aktiviteter kan man få finansiering för?
Under varje mål i utlysningen finns exempel på aktiviteter som kan finansieras inom ramen för utlysningen. Kostnader som täcks avser kostnader som har uppstått tidigast från det att ansökan skickades in till det att aktiviteten har genomförts enligt plan.

 

Medfinansiering kan uppgå till 75 procent av aktivitetens totala kostnad. Egen finansiering motsvarande 25 procent av den totala kostnaden för planerad aktivitet krävs således för att kunna bli beviljad finansiering från utlysningen.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.